19.9.2019 г. Обявление по дело №918/2019 на Административен съд - Плевен

19.9.2019 г. Обявление по дело №837/2019 на Административен съд - Плевен

13.9.2019 г. Обявление по дело №904/2019 на Административен съд - Плевен

12.9.2019 г. Обявление по дело №983/2019 на Административен съд - Плевен

11.9.2019 г. Обявление по дело №903/2019 на Административен съд - Плевен

09.9.2019 г. Обявление по дело №919/2019 на Административен съд - Плевен

09.9.2019 г. Обявление по дело №902/2019 на Административен съд - Плевен

03.9.2019 г. Обявление по дело №901/2019 на Административен съд - Плевен

30.7.2019 г. Обявление по дело №176/2019 на Административен съд - Плевен

5.7.2019 г. Обявление по дело №652/2019 на Административен съд - Плевен

3.7.2019 г. Обявление по дело №696/2019 на Административен съд - Плевен

26.6.2019 г. Обявление по дело №312/2019 на Административен съд - Плевен

20.6.2019 г. Обявление по дело №604/2019 на Административен съд - Плевен

18.6.2019 г. Обявление по дело №606/2019 на Административен съд - Плевен

13.6.2019 г. Обявление по дело №656/2019 на Административен съд - Плевен

6.6.2019 г. Обявление по дело №483/2019 на Административен съд - Плевен

28.5.2019 г. Обявление по дело №556/2019 на Административен съд - Плевен

27.5.2019 г. Обявление по дело №479/2019 на Административен съд - Плевен

27.5.2019 г. Обявление по дело №484/2019 на Административен съд - Плевен

12.4.2019 г. Обявление по дело №322/2019 на Административен съд - Плевен

29.3.2019 г. Обявление по дело №239/2019 на Административен съд - Плевен

29.3.2019 г. Обявление по дело №197/2019 на Административен съд - Плевен

28.3.2019 г. Обявление по дело №213/2019 на Административен съд - Плевен

28.3.2019 г. Обявление по дело №202/2019 на Административен съд - Плевен

15.3.2019 г. Обявление по дело №203/2019 на Административен съд - Плевен

8.3.2019 г. Обявление по дело №215/2019 на Административен съд - Плевен

8.3.2019 г. Обявление по дело №214/2019 на Административен съд - Плевен

5.3.2019 г. Обявление по дело №198/2019 на Административен съд - Плевен

13.2.2019 г. Обявление по дело №69/2019 на Административен съд - Плевен

12.2.2019 г. Обявление по дело №44/2019 на Административен съд - Плевен

18.1.2019 г. Обявление по дело №1168/2018 на Административен съд - Плевен

14.1.2019 г. Обявление по дело №1165/2018 на Административен съд - Плевен

9.1.2019 г. Обявление по дело №1128/2018 на Административен съд - Плевен

19.12.2018 г. Обявление по дело №1129/2018 на Административен съд - Плевен