31.10.2019 г. Обявление по дело №1182/2019 на Административен съд - Плевен

31.10.2019 г. Обявление по дело №1090/2019 на Административен съд - Плевен

23.10.2019 г. Обявление по дело №1170/2019 на Административен съд - Плевен

8.10.2019 г. Обявление по дело №1000/2019 на Административен съд - Плевен

24.9.2019 г. Обявление по дело №1008/2019 на Административен съд - Плевен

24.9.2019 г. Обявление по дело №1038/2019 на Административен съд - Плевен

19.9.2019 г. Обявление по дело №918/2019 на Административен съд - Плевен

19.9.2019 г. Обявление по дело №837/2019 на Административен съд - Плевен

13.9.2019 г. Обявление по дело №904/2019 на Административен съд - Плевен

12.9.2019 г. Обявление по дело №983/2019 на Административен съд - Плевен

11.9.2019 г. Обявление по дело №903/2019 на Административен съд - Плевен

09.9.2019 г. Обявление по дело №919/2019 на Административен съд - Плевен

09.9.2019 г. Обявление по дело №902/2019 на Административен съд - Плевен

03.9.2019 г. Обявление по дело №901/2019 на Административен съд - Плевен

5.7.2019 г. Обявление по дело №652/2019 на Административен съд - Плевен

27.5.2019 г. Обявление по дело №484/2019 на Административен съд - Плевен