8.3.2019г. Обявление по дело № 215/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд - Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу против чл. 16, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 50, ал. 3, чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Долна Митрополия, с искане за отмяна като незаконосъобразни, тъй като са приети в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 215 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


>>> Обратно в обявления