> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2019 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2019 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2019 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2018 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2018 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2018 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2018 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2018 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2018 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2018 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2018 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2018 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2017 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2017 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2017 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2017 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2017 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2017 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2017 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2017 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2016 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2016 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2016 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2016 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2016 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2016 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2016 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2016 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2015 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2015 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2015 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за II полугодие на 2015 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2015 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2015 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2015 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2014 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2014 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2014 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2014 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2014 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2014 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2013 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2013 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2013 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2013 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2013 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2013 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2012 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2012 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2012 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2012 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2012 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2012 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2011 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2011 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2011 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2011 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2011 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2011 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2010 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2010 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2010 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2010 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2010 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2010 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2009 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2009 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2009 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2009 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2009 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2009 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2008 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2008 година

> Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2008 година

> Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2008 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2008 година

> Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2007 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2007 година

> Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2007 година

> Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2007 година