Протоколи от О. С. З.

 

АПК: Чл. 142а. Протоколът от открито съдебно заседание се публикува на Интернет страницата на съда в 14-дневен срок от заседанието.

  м. Декември  2019 г.
   
  м. Ноември  2019 г.
   
  м. Октомври  2019 г.
   
  м. Януари 2019 г. - м. Септември 2019 г.