Протоколи от О. С. З.

 

АПК: Чл. 142а. Протоколът от открито съдебно заседание се публикува на Интернет страницата на съда в 14-дневен срок от заседанието.

  м. Февруари  2020 г.
   
  м. Януари  2020 г.
   
  м. Януари 2019 г. - м. Декември 2019 г.