Анкетно проучване

Комуникационна стратегия на съдебната власт


 

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящото изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт, за нас е много важно да разберем Вашето мнение за актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и ВСС.

Може да изразите Вашето становище като изтеглите, попълните и изпратите следната анкета - сканирана на mail@ac-pleven.org или на хартиен носител в Деловодството на Административен съд Плевен:

АНКЕТА проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите