12.09.2019г. Обявление по дело № 983/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.12 и чл.22 в частта относно „….събиране, транспортиране…“ , чл.40, ал.1, т.2, т.4, т.5, т.7, т.9 и т.10 и чл.40, ал.2 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Пордим, приета с Решение №591/30.07.2015 год. на Общински съвет-Пордим, по който е образувано адм. дело №983 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


>>> Обратно в обявления