03.09.2019г. Обявление по дело № 901/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.22 ал.2; чл.44; чл.46 ал.2 т.5 и чл.54 ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долна Митрополия, приета с Решение №688/31.07.2014г. на Общински съвет Долна Митрополия, по който е образувано адм. дело №901/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


>>> Обратно в обявления