09.09.2019г. Обявление по дело № 919/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл. 13, ал. 1, чл. 19, ал. 2, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 31 и чл. 32 от Наредба № 27 за разделно събиране на отпадъците в Община Плевен, приета с решение № 464/27.02.2013 година и изменена с решение №901/30.01.2014 г. и решение № 1282/27.11.2014 г. на Общински съвет, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 919 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


>>> Обратно в обявления