09.09.2019г. Обявление по дело № 902/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл.12, чл. 22, чл. 47, ал. 1, т. 5 и т. 7, т. 10, чл. 47, ал. 2, т. 2, т. 3,.т. 4, т. 5, т.6 и т. 7 и чл. 48 и чл. 49 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Гулянци, приета с решение № 958 от 28.08.2015 година с искане за отмяна като незаконосъобразна, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 902 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


>>> Обратно в обявления