От 1 Декември 2019 година САЙТЪТ на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН е на НОВ АДРЕС

След  СЕКУНДА ще бъдете автоматично прехвърлени на https://pleven-adms.justice.bg/

Актове на съда

Протоколи от О.С.З.

НОВИНИ

МЕСТНИ ИЗБОРИ

ПЛАЩАНЕ чрез ПОС терминал

" "

Административният съд в град Плевен започна правораздавателната си дейност на 1 март 2007 г.

С неговото основаване, както и с основаването на останалите 27 регионални административни съдилища в страната, се цели да се улесни достъпа на гражданите до правосъдието, да се ускори административното съдопроизводство и в крайна степен да се постигне една по-добра защита на правата и законните интереси на гражданите.

Административното право ще играе все по-голяма роля, тъй като обществото върви към регулаторни режими, които ще се нуждаят от непрекъснат съдебен контрол, който да следи за законноста на актовете на администрацията. Това е бъдещето.

Нашата мисия е да осигурим на хората и организациите качествено и общодостъпно правосъдие.

ТЪРСЕНЕ

Третата власт отвътре

---