Актове на съда

Протоколи от О.С.З.

НОВИНИ

МЕСТНИ ИЗБОРИ

ПЛАЩАНЕ чрез ПОС терминал

" "

Административният съд в град Плевен започна правораздавателната си дейност на 1 март 2007 г.

С неговото основаване, както и с основаването на останалите 27 регионални административни съдилища в страната, се цели да се улесни достъпа на гражданите до правосъдието, да се ускори административното съдопроизводство и в крайна степен да се постигне една по-добра защита на правата и законните интереси на гражданите.

Административното право ще играе все по-голяма роля, тъй като обществото върви към регулаторни режими, които ще се нуждаят от непрекъснат съдебен контрол, който да следи за законноста на актовете на администрацията. Това е бъдещето.

Нашата мисия е да осигурим на хората и организациите качествено и общодостъпно правосъдие.

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас. Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

ТЪРСЕНЕ

Третата власт отвътре

---