Справка за образуваните дела по реда на Изборния кодекс в Административен съд - Плевен

   


по
ред

на делото

дата на образуване

жалбоподател

предмет

статус на делото към днешна дата

резултат

касационно обжалване
1. АД № 898 / 2015 г. 29.10.2015 г. Марийка Васева Коцева - с. Бресте, Общ. Червен бряг, ПП "Обединен блок на труда - български лейбъристи"

Жалба

с/у Протокол от СИК № 153700001 за избиране на Кмет на Кметство с. Бресте ПРЕКРАТЕНО Определение от 30.10.2015 г. Оставя без разглеждане жалбата.

 Влязло в законна сила на 7.11.2015г.

НЯМА
2. АД № 900 / 2015 г. 30.10.2015 г. Иван Тотев - Председател на общ. организация на БСП гр. Пордим

Жалба

с/у Протокол от СИК № 152700009 за избиране на Кмет на Кметство с. Одърне, Общ. Пордим ПРЕКРАТЕНО Определение от 3.11.2015 г. Оставя без разглеждане жалбата.

 Влязло в законна сила на 11.11.2015г.

НЯМА
3. АД № 901 / 2015 г. 30.10.2015 г. Бранимир Георгиев Боянов - кандидат за Кмет на с. Въбел, Общ. Никопол от ПП "НДСВ"

Жалба

с/у Решение на ОИК - Никопол за избиране на Кмет на Кметство с. Въбел, Общ. Никопол РЕШЕНО Решение от 10.11.2015г.

Влязло в законна сила на 20.11.2015г.

НЯМА
4. АД № 902 / 2015 г. 30.10.2015 г. Анелия Любенова Личкова - кандидат за общински съветник в Община Левски от БСП

Жалба

с/у Решение на ОИК - Левски за избор на общински съветници в Община Левски ПРЕКРАТЕНО Определение от 3.11.2015 г. Оставя без разглеждане жалбата.

Влязло в законна сила на 11.11.2015г.

НЯМА
5. АД № 903 / 2015 г. 30.10.2015 г. Йордан Дончев Любенов - кандидат за Кмет на Кметство с. Българене, Общ. Левски от БСП

Жалба

с/у Решение на ОИК - Левски за избор на Кмет на Кметство с. Българене, Общ. Левски РЕШЕНО Решение от 9.11.2015г.

Влязло в законна сила на 17.11.2015г.

НЯМА
6. АД № 908 / 2015 г. 3.11.2015 г. Пламен Ивайлов Николов - кандидат за общински съветник в Община Плевен от ПП АБВ

Жалба

с/у допусната техническа грешка при нанасяне на преференциален вот от Протокол на СИК в Протокол на ОИК - гр. Плевен в избирателна секция № 152400022 РЕШЕНО Решение от 17.11.2015г.

Влязло в законна сила на 2.12.2015г.

НЯМА
7. АД № 909 / 2015 г. 3.11.2015 г. Петър Илиев Дишански - кандидат за общински съветник в Община Искър от ПП АБВ

Жалба

Допълнителна молба

с/у Решение №102 от 26.10 2015 г. на ОИК - гр. Искър за определяне поредността на кандидатите за общ. съветници от ПП АБВ, получили равен брой преференции в изборите на 25.10.2015 г. РЕШЕНО Решение от 13.11.2015г.

ОБЖАЛВАНО

Касационна жалба от 16.11.2015 г.

Възражение от 19.11.2015 г.

Решение на ВАС от 15.03.2016 г

8. АД № 911 / 2015 г. 4.11.2015 г. Ангелина Тинкова Парашкевова - кандидат за Кмет на Кметство с. Загражден, Общ. Гулянци от МК "Възраждане на Община Гулянци"

Жалба

с/у Решение № 214-МИ / 27.10.2015 г. на ОИК - Гулянци за избор на Кмет на Кметство с. Загражден, Общ. Гулянци РЕШЕНО Решение от 12.11.2015 г.

ОБЖАЛВАНО

Касационна жалба от 18.11.2015 г.

Решение на ВАС от 8.02.2016 г

9. АД № 914 / 2015 г. 4.11.2015 г. Михаил Петков Блъсков - кандидат за общински съветник в Община Плевен от ПП АБВ

Жалба

с/у Решение № 1-ОИК/27.10.2015 г. на ОИК - Плевен за избор на общински съветници в Община Плевен ПРЕКРАТЕНО Определение от 5.11.2015 г. Присъединява жалбата към АД № 908/2015 г. за разглеждане и постановяване на общ съдебен акт по жалбите. НЯМА
10. АД № 915 / 2015 г. 4.11.2015 г. Станислав Маринчев Иванов - кандидат за общински съветник в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 327-МИ / 27.10.2015 г. на ОИК - Плевен за заличаване от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници в Община Плевен на Станислав Маринчев Иванов ПРЕКРАТЕНО Определение от 5.11.2015 г. Изпраща делото по подсъдност на Върховен административен съд НЯМА
11. АД № 916 / 2015 г. 4.11.2015 г. Емил Богданов Цветков - кандидат за общински съветник в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 327-МИ / 27.10.2015 г. на ОИК - Плевен за заличаване от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници в Община Плевен на Емил Богданов Цветков ПРЕКРАТЕНО Определение от 4.11.2015 г. Присъединява жалбата към АД № 915/2015 г. за разглеждане и постановяване на общ съдебен акт по жалбите. НЯМА
12. АД № 925 / 2015 г. 6.11.2015 г. Йонко Киров Данов - кандидат за Кмет на Кметство с. Петърница, Общ. Долни Дъбник от МК "Работим за Община Долни Дъбник"

Жалба

с/у Решение № 190-МИ / 01.11.2015 г. на ОИК - Долни Дъбник за избор на Кмет на Кметство с. Петърница, Общ. Долни Дъбник РЕШЕНО Решение от 17.11.2015 г.

ОБЖАЛВАНО

Определение от 30.11.2015 г.

Касационна жалба от 23.11.2015 г.

Възражение от 1.12.2015г.

Решение на ВАС от 17.03.2016 г

13. АД № 928 / 2015 г. 6.11.2015 г. Ангелина Тинкова Парашкевова - кандидат за Кмет на Кметство с. Загражден, Общ. Гулянци от МК "Възраждане на Община Гулянци"

Жалба

с/у Решение № 224-МИ / 30.10.2015 г. на ОИК - Гулянци, с което е допусната поправка на явна фактическа грешка в Решение № 214-МИ / 27.10.2015 г. за избор на Кмет на Кметство с. Загражден, Общ. Гулянци ПРЕКРАТЕНО Определение от 6.11.2015 г. Присъединява жалбата към АД № 911/2015 г. за разглеждане и постановяване на общ съдебен акт по жалбите. НЯМА
14. АД № 930/ 2015 г. 9.11.2015 г. Марио Киров Рангелов - кандидат за Кмет на Кметство гр. Койнаре, Общ. Червен бряг от ПП ДПС

Жалба

с/у Решение № 318-МИ / 02.11.2015 г. на ОИК - Червен бряг за избиране на Кмет на Кметство гр. Койнаре, Общ. Червен бряг РЕШЕНО Решение от 16.11.2015 г.

Влязло в законна сила на 24.11.2015г.

НЯМА
15. АД № 931/ 2015 г. 9.11.2015 г. Георги Христов Георгиев - кандидат за Кмет на Община Червен бряг от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 323-МИ / 02.11.2015 г. на ОИК - Червен бряг за избиране на Кмет на Община Червен бряг РЕШЕНО Решение от 18.11.2015 г.

ОБЖАЛВАНО

Касационна жалба от 25.11.2015 г.

Възражение от 1.12.2015г.

Решение на ВАС от 15.02.2016 г.

16. АД № 932/ 2015 г. 9.11.2015 г. Петър Георгиев Мончев - кандидат за Кмет на Кметство с. Николаево, Общ. Плевен от МК ЗА ПРОМЯНА - БСП И ПК "ТРАКИЯ"

Жалба

с/у Решение № 7 / 02.11.2015 г. на ОИК - Плевен за избиране на Кмет на Кметство с. Николаево, Общ. Плевен РЕШЕНО Решение от 19.11.2015 г.

Влязло в законна сила на 2.12.2015г.

НЯМА
17. АД № 1010 / 2015 г. 3.12.2015 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков - кандидати за общински съветници в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 367-МИ / 25.11.2015 г. на ОИК - Плевен ПРЕКРАТЕНО Определение от 8.12.2015 г.

ИЗПРАЩА  делото по подведомственост на ЦИК

Частна касационна жалба от 15.12.2015 г.

Определение на ВАС от 13.01.2016 г

18. АД № 43 / 2016 г. 18.1.2016 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков - кандидати за общински съветници в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 1/27.10.2015 г. и Решение  №370-МИ / 8.1.2016 г. на ОИК - Плевен ПРЕКРАТЕНО Определение от 21.1.2016 г. Оставя без разглеждане жалбата.

Влязло в законна сила на 30.1.2016 г.

НЯМА
19. АД № 190 / 2016 г. 25.2.2016 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков - кандидати за общински съветници в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 366-МИ / 25.11.2015 г. на ОИК - Плевен РЕШЕНО Решение от 29.3.2016 г.

ОБЖАЛВАНО

Касационна жалба от 12.04.2016 г.

Решение на ВАС от 15.06.2016 г

20. АД № 219 / 2016 г. 9.3.2016 г. Янчо Петков Итов, кмет на кметство Тодорово, Община Плевен

Жалба

с/у Решение № 374-МИ / 26.2.2016 г. на ОИК - Плевен РЕШЕНО Решение от 16.3.2016 г.

ОБЖАЛВАНО

Касационна жалба от 23.03.2016 г.

Решение на ВАС от 4.07.2016 г

21. АД № 246 / 2016 г. 21.3.2016 г. Йонко Киров Данов - кандидат за Кмет на Кметство с. Петърница, Общ. Долни Дъбник от МК "Работим за Община Долни Дъбник"

ВАС връща делото за ново разглеждане от друг състав на АС Плевен с  Решение № 3039/17.03.2016 год.по АД 13820/2015г.
 

с/у Решение № 190-МИ / 01.11.2015 г. на ОИК - Долни Дъбник за избор на Кмет на Кметство с. Петърница, Общ. Долни Дъбник РЕШЕНО Решение от 12.4.2016 г.

 

ОБЖАЛВАНО

 

Касационна жалба от 15.04.2016 г.

 

Касационна жалба от 18.04.2016 г.

 

Отговор по касационните жалби от 20.04.2016 г.

Решение на ВАС от 15.06.2016 г

22. АД № 513 / 2016 г. 20.6.2016 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков - кандидати за общински съветници в Община Плевен от ПП ГЕРБ

ВАС връща делото за ново разглеждане от друг състав на АС Плевен с  Решение № 7212/15.06.2016 год.
 АД 5740/2016г.
 

с/у Решение № 366-МИ / 25.11.2015 г. на ОИК - Плевен РЕШЕНО Решение от 19.07.2016 г.

ОБЖАЛВАНО

 

Касационна жалба от 28.07.2016 г.

Решение на ВАС от 20.09.2016 г

23. АД № 818 / 2016 г. 12.10.2016 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков - кандидати за общински съветници в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 382-МИ / 10.10.2016 г. на ОИК - Плевен РЕШЕНО

 

Решение от 1.12.2016 г.

ОБЯВЯВА  ЗА НИЩОЖНО   Решение № 382-МИ/10.10.2016 г. на ОИК.

        ВРЪЩА административната преписка за ново произнасяне на ОИК Плевен.

ОБЖАЛВАНО

Касационна жалба от 13.12.2016 г.

Решение на ВАС от 10.04.2017 г

 

24. АД № 661 / 2017 г. 8.8.2017 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков - кандидати за общински съветници в Община Плевен от ПП ГЕРБ

Жалба

с/у Решение № 392-МИ / 27.07.2017 г. на ОИК - Плевен РЕШЕНО Решение от 16.08.2017г. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 392-МИ/27.07.2017 г. на Общинска избирателна комисия -гр. Плевен Касационна жалба от 21.08.2017 г.