19.09.2019г. Обявление по дело № 918/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбите на чл. 33 и чл. 47 т.2, т.4, т.5, т.6а и т.7 от Наредбата за опазване на околната среда в Община Плевен, по което е образувано адм. дело № 918/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


>>> Обратно в обявления