30.7.2019г. Обявление по дело № 176/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подадена жалба от кмета на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 срещу решение № 1157/31.01.2019 година в частта по т.А на Общински съвет Червен бряг за изменение на проектобюджета на Община Червен бряг, по която е образувано административно дело № 176 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


>>> Обратно в обявления