3.7.2019г. Обявление по дело № 696/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подадена жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, с адрес на управление : гр. София, кв.“Кремиковци“, бл.29, ет.1, ап.3, срещу чл. 44, чл.52, ал.2 и 4 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Долна Митрополия, по който е образувано адм. дело № 696 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 г.”


>>> Обратно в обявления