26.6.2019г. Обявление по дело № 312/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд - Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подадена жалба от кмета на община Червен бряг против Решение №1184/27.023.2019 год. на Общински съвет-Червен бряг, с което е направено изменение в Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Червен бряг, по която е образувано адм. дело №312 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


>>> Обратно в обявления