13.6.2019г. Обявление по дело № 656/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл. 35, чл. 71, ал. 1, чл. 77, ал. 2, чл. 85, чл. 88, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92 и чл. 93 от Наредба № 24 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Кнежа, приета с решение № 511 от 30.04.2014 година с искане за отмяна като незаконосъобразни, тъй като са приети в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 656 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


>>> Обратно в обявления