6.6.2019г. Обявление по дело № 483/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.17 ал.1, чл.51 ал.3 и чл.52 ал.2 т.2 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пордим, приета с Решение №152 от 17.05.2008г. на Общински съвет Пордим, по който е образувано адм. дело №483/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления